Projeleriniz için e-posta gönderiniz :

info@smartcity.com.tr
akıllı kent

mapcodex etiketi sonuçları

Hakkımızda
Hakkımızda

TS EN ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, RKSOFT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.nin Yazılım ...

Mapcodex Desktop CBS Çözümleri
Mapcodex Desktop CBS Çözümleri

Bu metin, MapCodeXin CBS için mükemmel bir veri üretim aracı olduğunu ve bir dizi kullanışlı özelliğ ...

Mapcodex Online
Mapcodex Online

Donanım maliyetlerini unutun, sisteminiz hiçbir kesintiden etkilenmesin. Verilerinizin ve uygulamalarınız ...

Mapcodex True Ortofoto Sunucu
Mapcodex True Ortofoto Sunucu

Bina envanterinin eksiksiz bir şekilde çıkarılması,Şehir içi ulaşım ağı verisinin elde edilmesi, yo ...

Mapcodex İmar Modülü
Mapcodex İmar Modülü

Belediyelerin ve kadastroların çap ve imar durumu belgelerini hızlı bir şekilde almasını kolaylaştırm ...

Mapcodex Numarataj Modülü
Mapcodex Numarataj Modülü

MapCodeX, numarataj verileri içinde bağımsız bölümler oluşturarak iç kapı numaraları, adres numarala ...

Mapcodex Tapu Kadastro Modülü
Mapcodex Tapu Kadastro Modülü

Sistem, TKGM Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü servisleri ile tam uyumlu çalışarak veri entegrasyonunu ...

Mapcodex Yapı İzin Modülü
Mapcodex Yapı İzin Modülü

Sistem, NVI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri ruhsat servisleri ile tam uyumlu çalışarak iş süreçlerini k ...

Mapcode Ukome Modülü
Mapcode Ukome Modülü

Sistem, ilgili kararları kaydederek karar detaylarına ve eklerine kolayca erişim sağlar, bu da karar alma ...

Mapcodex Akome Modülü
Mapcodex Akome Modülü

Sistem, kazı taleplerini hızlı ve hatasız bir şekilde işleyerek iş süreçlerini daha verimli ve etkin ...

Mapcodex Atık Su Modülü
Mapcodex Atık Su Modülü

Atılan noktanın koordinat değerlerine dayanarak otomatik olarak atıksu baca çizimleri gerçekleştirir, b ...

Mapcodex İçme Suyu Modülü
Mapcodex İçme Suyu Modülü

Boru tipi, çapı, malzeme ve işletme durumu gibi detaylı bilgileri otomatik olarak tanımlayarak veri giri ...

Mapcodex Yağmur Suyu Modülü
Mapcodex Yağmur Suyu Modülü

Yağmur suyu boruları, metraj ve ters eğim gibi önemli özelliklerine dayanarak hem sözlü hem de grafikse ...

Afet Acil Durum İhbar Alma ve Yönetim Sistemi Modülü
Afet Acil Durum İhbar Alma ve Yönetim Sistemi Modülü

Sistem, akıllı çizim araçlarıyla kapı numaraları, bina ve cadde/sokak verilerini hızlı ve kolay bir ...

Deprem Hasar Tahmini Modülü
Deprem Hasar Tahmini Modülü

ELER (Earthquake Loss Estimation Routine), Avrupa Birliği NERIES (Network of Research Infrastructures for Eur ...

Mapcodex Elektrik Modülü
Mapcodex Elektrik Modülü

Tabanı HTML5 olan bu uygulama, tarayıcı dışında herhangi bir yazılıma ihtiyaç duymaz, böylece kullan ...

Mapcodex Elektrik Saha Modülü
Mapcodex Elektrik Saha Modülü

Ağ, adres ve abone verilerinin düzenli bir şekilde toplanmasını sağlayan bir sistemdir. ...

Mapcodex Enerji Santrali Yer Seçim Modülü
Mapcodex Enerji Santrali Yer Seçim Modülü

Tabakalı Harita Analiz Sistemi, hidroelektrik ve rüzgar enerjisi potansiyeli gibi önemli verileri işleyere ...

Mapcodex Karne Modülü
Mapcodex Karne Modülü

Tabanlı \"Karne Bilgi Sistemi\" uygulaması, okuma işleminin en uygun şekilde yapılabileceği karnelerin o ...

Mapcodex Botaş Cbs
Mapcodex Botaş Cbs

Oluşturulan sistem, mekânsal verilerin sözlü verilerle entegrasyonunu sağlayarak verilerin çok daha hız ...

Mapcodex PlanX Modülü
Mapcodex PlanX Modülü

Seçilen planlama ölçeğine uygun olarak mevzuattaki semboller, tüm yeni hat tipleri ve planlama sembolojis ...

Mapcodex Jeoloji ve Jeofizik Modülü
Mapcodex Jeoloji ve Jeofizik Modülü

MASW, sismik kırılma, sismik yansıma, kuyu sismiği, REMI, sismik tomografi, ERT, DES, IP, SP, kuyu içi el ...

Mapcodex Mapland Saha Modulü
Mapcodex Mapland Saha Modulü

Gelişmiş çizim araçlarıyla bina, kapı, yol ve diğer nesnelerin kolayca çizilmesini sağlayarak, detayl ...

Mapcodex Harita Tabanlı İş Gücü Yönetim Sistemi
Mapcodex Harita Tabanlı İş Gücü Yönetim Sistemi

Arazi tespitlerinin net ve anlaşılır görsel haritalar üzerinde gösterilmesi, ekiplerin bilgiye kolay eri ...

Mapcodex Harita Hesap Modülü
Mapcodex Harita Hesap Modülü

Projelerin koordinat dönüşümlerini Helmert, Affin, Temel ve Gelişmiş yöntemlerine göre başarıyla ger ...

Mapcodex 3B Harita Modülü
Mapcodex 3B Harita Modülü

Bu proje, web tabanlı 3B Planlama Modülü ile sağlayacağı önemli yeniliklerle öne çıkıyor. ...

Sizlerde detaylı sunum almak ister misiniz ?