Projeleriniz için e-posta gönderiniz :

info@smartcity.com.tr
smart city

2024 Akıllı Şehir Mapcodex Botaş Cbs

Oluşturulan sistem, mekânsal verilerin sözlü verilerle entegrasyonunu sağlayarak verilerin çok daha hızlı ve güncel bir şekilde değiştirilmesini ve izlenmesini sağlıyor.

Logo

Oluşturulan sistem, mekânsal verilerin sözlü verilerle entegrasyonunu sağlayarak verilerin çok daha hızlı ve güncel bir şekilde değiştirilmesini ve izlenmesini sağlıyor. Ayrıca, pratik olarak mümkün olmayan sorgulama ve analizler yapılabilmesine olanak tanıyarak tek bir merkezden veri kontrolü sağlanıyor. BOTAŞa ait veya kullanımda olan taşınmazlara ilişkin konumsal veriler, sözlü veriler ve projelerle ilişkilendirilerek, coğrafi olarak web üzerinden takip edilebiliyor. Bu web uygulaması sayesinde, boru hatları ve tesislere ait bilgilere harita üzerinden kolayca ulaşılabiliyor. Ayrıca, başka bir CBS uygulamasına ihtiyaç duymadan, il bazında istatistiksel grafikler oluşturulabiliyor, temel harita araçları kullanılarak mesafe ve alan ölçümleri yapılabiliyor ve yaygın olarak kullanılan çizim formatlarına ait dosyalar koordinatlı olarak sisteme yüklenebiliyor.

Sizlerde detaylı sunum almak ister misiniz ?