Hızlı yardım için :

+90 (312) 210 16 60 info@smartcity.com.tr
smart city

2020 Akıllı Şehir Mapcodex İmar Modülü

MapCodeX İmar Modülü, kentinize ait imar değişimlerini takip edebileceğiniz, imar durum belgesi hazırlayabileceğiniz, istatistiki analizler, raporlama ve sorgulama işlemlerini yapabileceğiniz CBS tabanlı bir modüldür

Logo

 • Belediyelerin ve kadastroların kısa sürede çap ve imar durumu belgelerini almalarını kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.
 • Şehir plancılarının alışkın olduğu gösterimler değiştirilmeden CBS tabanlı veri yapıları ile çalışır.
 • CBS kurallarını bozmadan kalınlıklar ve taramalar yapar.
 • Planlama görünümü ile şehir plancılarının alışık olduğu görünümlere dinamik olarak geçer.
 • Standart görünüm ile CBS görünümüne istenildiği anda geçer.
 • Dinamik raporlar hazırlayabilir, tek bir tuş ile mahallelere göre toplam konut alanları, yeşil alan m2 raporları oluşturur.
 • İmar tabakasında CBS sorgularını hızlıca yapar.
 • İstediğiniz anda, çeşitli kriterlere göre yapılaşma nizamı, kat yükseklikleri, bina tipleri vb. oluşturulacak tematik haritaları üretir. İstediğiniz duruma özel analiz çalışmalarını yapar.
 • İmar durum belgesini, CBS ile uyumlu olarak hazırlar.
 • İmar durum belgesinin geçerlilik süresini takip eder.
 • MapCodeX Geçmiş Modülü ile imar hareketlerini, CBS ile uyumlu olarak takip eder.
 • MapCodeX Numarataj Modülü ile entegre çalışarak kaçak yapıları tespit eder.

Sizlerde detaylı sunum almak ister misiniz ?