Projeleriniz için e-posta gönderiniz :

info@smartcity.com.tr
smart city

2023 Akıllı Şehir Vizyon ve Misyon

Nitelikli insan gücüyle kullanıcı isteklerini karşılayan, kullanıcı isteklerine yön veren CBS yazılımları ve çözümleri üretmek, bu bilgi birikimini ülkemizde ve uluslararası alanda kullanıma sunmaktır.

Logo


CBS teknolojisini kullanarak kurum/kuruluşlar için hızlı ve pratik çözümler üretebilmek, CBS teknolojisini kullanıcılara sunabilmek ve konusunda uzman firma, kurumlarla iş birliği içinde çalışmaktır.

Sizlerde detaylı sunum almak ister misiniz ?