Projeleriniz için e-posta gönderiniz :

info@smartcity.com.tr
smart city

2024 Akıllı Şehir Vizyon ve Misyon

Kurum olarak, smart city (akıllı şehir) kavramını benimseyerek, teknolojinin gücünü kullanarak şehirlerimizi daha yaşanabilir, sürdürülebilir ve etkili hale getirme vizyonunu taşıyoruz. Misyonumuz, bu vizyonu gerçekleştirmek için aşağıdaki temel ilkeler doğrultusunda hareket etmektir:

Logo

Kurum olarak, smart city akıllı şehir kavramını benimseyerek, teknolojinin gücünü kullanarak şehirlerimizi daha yaşanabilir, sürdürülebilir ve etkili hale getirme vizyonunu taşıyoruz. Misyonumuz, bu vizyonu gerçekleştirmek için aşağıdaki temel ilkeler doğrultusunda hareket etmektir: İnovasyon ve Teknoloji Odaklı Yaklaşım: Yenilikçi çözümler geliştirerek teknolojinin gücünü şehir planlaması ve yönetimi alanında etkin bir şekilde kullanmak. Sürdürülebilirlik ve Çevre Duyarlılığı: Akıllı şehir çözümleri geliştirirken çevresel etkileri en aza indirgemek ve sürdürülebilir bir gelecek için çalışmak. Toplumsal Katılım ve Erişilebilirlik: Şehir sakinlerinin ihtiyaçlarını ve beklentilerini dikkate alarak, onların aktif katılımını sağlayarak şehir planlama ve yönetim süreçlerinde şeffaflık ve adaleti sağlamak. Veri Odaklı Yaklaşım: Veri analitiği ve akıllı veri kullanımıyla şehirlerin ihtiyaçlarını anlamak, kaynakları etkin bir şekilde yönetmek ve karar alma süreçlerini güçlendirmek. Altyapı ve Hizmetlerin Entegrasyonu: Temel altyapı ve kamu hizmetlerini entegre ederek, şehirlerde yaşam kalitesini artırmak ve vatandaşlara daha iyi bir yaşam sunmak. Eğitim ve Farkındalık Oluşturma: Akıllı şehir kavramını anlatmak ve şehir sakinlerini bu konuda bilinçlendirmek için eğitim ve farkındalık programları düzenlemek. Ortaklık ve İş Birliği: Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaparak, akıllı şehir projelerini hayata geçirmek ve sürdürmek için ortaklık oluşturmak. Bu ilkeler doğrultusunda, şehirlerimizi akıllı, sürdürülebilir ve yaşanabilir hale getirmek için kararlılıkla çalışıyoruz.

Sizlerde detaylı sunum almak ister misiniz ?