Projeleriniz için e-posta gönderiniz :

info@smartcity.com.tr
smart city

2024 Akıllı Şehir Hakkımızda

RKSOFT Bilişim Teknolojileri A.Ş., GIS alanında yurt içinde ve yurt dışında geliştirilen büyük projelerde çalışmış, Bilgisayar Grafikleri, Coğrafi Veri Tabanları, Derleyici Tasarımı konularında deneyimli olan ekibin bir araya gelmesi ile 2009 yılında kurulmuştur.

Logo

TS EN ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin ana teması; RKSOFT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.'nin Yazılım Hizmetlerinde; insan, altyapı, yazılım, donanım, müşteri bilgileri, kuruluş bilgileri, üçüncü şahıslara ait bilgiler ve finansal kaynaklar içerisinde bilgi güvenliği yönetiminin sağlandığını göstermek, risk yönetimini güvence altına almak, bilgi güvenliği yönetimi süreç performansını ölçmek ve bilgi güvenliği ile ilgili konularda üçüncü taraflarla olan ilişkilerin düzenlenmesini sağlamaktır.

"Büyük yazılım sistemlerini gerçekleştirmek için dışarıya bağımlı olmamalı." fikrinden yola çıkılarak geliştirilen MapCodeX GIS ürün ailesi, 6000'in üzerinde bilgisayarda, yurt içinde ve yurt dışında bir çok projede kullanılmaktadır"

Bu doğrultuda BGYS Politikamızın amacı;

İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı RKSOFT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.'nin bilgi varlıklarını korumak, bilgiye erişebilirliği iş prosesleriyle gerektiği şekilde sağlamak, yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamak,
Yürütülen tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin üç temel öğesinin sürekliliğini sağlamak,
Önem taşıyan bilgilere yetkisiz erişimlerin önlenmesi,
Bütünlük: Bilginin doğruluk ve bütünlüğünün sağlandığının gösterilmesi,
Erişebilirlik: Yetkisi olanların gerektiği hallerde bilgiye ulaşılabilirliğinin gösterilmesi,
Sadece elektronik ortamda tutulan verilerin değil; yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortamda bulunan tüm verilerin güvenliği ile ilgilenmek,
Bilgi Güvenliği Yönetimi eğitimlerini tüm personele vererek bilinçlendirmeyi sağlamak,
Bilgi Güvenliğindeki gerçekte var olan veya şüphe uyandıran tüm açıkların, BGYS Ekibine rapor etmek ve BGYS Koordinatörü tarafından soruşturulmasını sağlamak,
İş süreklilik planları hazırlamak, sürdürmek ve test etmek,
Bilgi Güvenliği konusunda periyodik olarak değerlendirmeler yaparak mevcut riskleri tespit etmek, değerlendirmeler sonucunda, aksiyon planlarını gözden geçirmek ve takibini yapmak,
Sözleşmelerden doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemek,
Bilgiye erişebilirlik ve bilgi sistemleri için iş gereksinimlerini karşılamaktır.

Sizlerde detaylı sunum almak ister misiniz ?