Projeleriniz için e-posta gönderiniz :

info@smartcity.com.tr
smart city

2024 Akıllı Şehir Mapcodex Jeoloji ve Jeofizik Modülü

MASW, sismik kırılma, sismik yansıma, kuyu sismiği, REMI, sismik tomografi, ERT, DES, IP, SP, kuyu içi elektrik, MT, VLF, TEM, CSAMT, YER RADARI, manyetik, gravite ve mikrotremör gibi çeşitli jeofizik nesnelerin çizim ve düzenleme işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirir, bu da kullanıcıların jeofizik verileri etkili bir şekilde analiz etmelerini sağlar.

Logo

MASW, sismik kırılma, sismik yansıma, kuyu sismiği, REMI, sismik tomografi, ERT, DES, IP, SP, kuyu içi elektrik, MT, VLF, TEM, CSAMT, YER RADARI, manyetik, gravite ve mikrotremör gibi çeşitli jeofizik nesnelerin çizim ve düzenleme işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirir, bu da kullanıcıların jeofizik verileri etkili bir şekilde analiz etmelerini sağlar. Sondaj kuyusu, araştırma çukuru, hendek, gözlem noktası gibi jeolojik nesnelerin çizim ve düzenleme işlemlerini eksiksiz bir şekilde yapar, bu da kullanıcıların alan çalışmalarını daha verimli hale getirir. Sondaj derinliğine göre kesit analizi yaparak verilerin daha derinlemesine analiz edilmesini sağlar, bu da kullanıcıların zemin profilini daha iyi anlamasını sağlar. Derinlik değişimi, kaya kalitesi, SPT, laboratuvar sonuçları, yeraltı suyu seviyeleri, zemin-kaya özellikleri gibi bilgilere dayanarak sondaj çalışmalarını gerçekleştirir, bu da kullanıcıların zemin karakteristiklerini daha doğru bir şekilde belirlemesine yardımcı olur. Durum geçişleri ile harita üzerinde çizilmiş olan sondajları renklendirerek verilerin daha kolay anlaşılmasını sağlar, bu da kullanıcıların veri görselleştirmesini kolaylaştırır. Depremleri; kaynak, tarih/saat, derinlik ve şiddete göre harita üzerinde görsel olarak gösterir, böylece kullanıcıların deprem aktivitesini takip etmesini kolaylaştırır ve olası riskler konusunda bilinçlenmelerine yardımcı olur. Herhangi bir çalışma alanı için formasyon analizi yaparak jeolojik yapıların ve özelliklerin detaylı bir şekilde incelenmesini sağlar, bu da kullanıcıların alan çalışmalarını daha iyi planlamasını sağlar. Belirlenen başlangıç noktasına göre otomatik olarak MASW çizimi yaparak kullanıcıların iş akışını hızlandırır ve verimliliği artırır, bu da kullanıcıların zaman ve kaynak tasarrufu yapmasını sağlar. Etüt raporlarına ait yerleşim uygunluk haritaları, arazi kullanım haritaları, jeoloji haritaları, jeofizik haritaları, eğim ve lokasyon haritaları gibi çeşitli haritaları çizer, böylece kullanıcıların alan çalışmalarını daha detaylı bir şekilde raporlayarak paylaşmalarını sağlar. Web tabanlı CBS uygulama yazılımı olarak tasarlanmıştır, böylece kullanıcılar herhangi bir yerden kolayca erişim sağlayabilir ve veri paylaşımını kolaylaştırır, bu da kullanıcıların işbirliği yapmasını ve veriye kolay erişimini sağlar. Web tabanlı istemci yazılımı HTML5 ile geliştirilmiştir, bu da kullanıcıların çeşitli cihazlardan bilgisayarlar, tabletler, akıllı telefonlar sistem üzerinde sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlar, bu da kullanıcıların esneklik ve kullanım kolaylığı sağlar. Deprem monitörü, derinlik, şiddet, kaynak ve tarih/saat aralığına göre depremleri listeler, böylece kullanıcıların deprem aktivitesini anlık olarak takip etmelerini sağlar, bu da kullanıcıların güvenliklerini sağlama konusunda bilinçlenmelerine yardımcı olur. MASW, sismik kırılma, sismik yansıma, kuyu sismiği, REMI, sismik tomografi, ERT, DES, IP, SP, kuyu içi elektrik, MT, VLF, TEM, CSAMT, YER RADARI, manyetik, gravite ve mikrotremör gibi çeşitli jeofizik nesnelerin çizim ve düzenleme işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirir, bu da kullanıcıların jeofizik analizlerini hızlı ve etkili bir şekilde yapmalarını sağlar. Sondaj kuyusu, araştırma çukuru, hendek, gözlem noktası gibi jeolojik nesnelerin çizim ve düzenleme işlemlerini eksiksiz bir şekilde yapar, bu da saha çalışmalarının verimliliğini artırır. Sondaj derinliğine göre kesit analizi yaparak verilerin daha derinlemesine analiz edilmesini sağlar, bu da jeolojik yapıların daha iyi anlaşılmasını sağlar. Durum geçişleri ile harita üzerinde çizilmiş olan sondajları renklendirerek verilerin daha kolay anlaşılmasını sağlar, bu da veri görselleştirmesini iyileştirir. Depremleri; kaynak, tarih/saat, derinlik ve şiddete göre harita üzerinde görsel olarak gösterir, böylece kullanıcıların deprem aktivitesini takip etmesini kolaylaştırır, bu da deprem riski yönetimini geliştirir. Herhangi bir çalışma alanı için formasyon analizi yaparak jeolojik yapıların ve özellikler

Sizlerde detaylı sunum almak ister misiniz ?