Projeleriniz için e-posta gönderiniz :

info@smartcity.com.tr
smart city

2024 Akıllı Şehir Mapcodex PlanX Modülü

Seçilen planlama ölçeğine uygun olarak mevzuattaki semboller, tüm yeni hat tipleri ve planlama sembolojisi, kullanıcıların hizmetine hazırdır

Logo

Seçilen planlama ölçeğine uygun olarak mevzuattaki semboller, tüm yeni hat tipleri ve planlama sembolojisi, kullanıcıların hizmetine hazırdır. PlanX, farklı ölçeklerdeki planlar için hazır proje şablonları sunar, böylece Uygulama, Nazım İmar Planı, Çevre Düzenleme İmar Planı, Mülga Uygulama İmar Planı, Mülga Nazım İmar Planı, Mülga 1/25.000 ve Mülga 1/100.000 ÇDP gibi çeşitli planlar kolayca oluşturulabilir. PlanX, eski yönetmeliğe uygun olarak hazırlanmış planları, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 2014 ile uyumlu hale getirir; tüm sembolojiler, hattipleri yeni yönetmeliğe göre güncellenir. Ayrıca, eski ve yeni yönetmeliğe uygun hazırlanmış sembolojilere ek olarak, kullanıcılar özel sembolojiler tanımlayabilir ve ilgili planların görselleştirilmesini sağlayabilirler. PlanX, mevzuat takibi sembolojilerini destekler ve ilgili planları PlanGML formatında sunar. Yol nesnelerinin çizimi yapılırken kesişim alanında otomatik olarak kavşak nesneleri oluşturulur. Ayrıca, yolorta nesneleri ile birlikte refüj ve kaldırım nesneleri de tek bir komutla çizilir. PlanX, kalınlık özelliğine sahip plan nesnelerinin ilgili kalınlık alanını düzenler ve kırılan köşeleri ilgili alana taşıyarak ada/kaldırım köşesinin keskinliğini sağlar. Otomatik olarak çizilen yerleşme ve yapılaşma nesneleri istenilen alana taşınır ve imar planlarının sözel verisi olan plan notları düzenlenir. Son olarak, PlanX, bakanlık yönetmeliğine uygun olarak PlanGML veri formatı ile dışa aktarır ve planları uygulamaya aktarıp düzenler, inceler. Alan dağılımları, nüfus hesaplamaları, donatı hesaplamaları; mevzuata göre kentsel donatıların yeterlilik kontrolleri; yoğunluk ve DOP/KOP hesaplamaları yapılır. Tüm bu işlemler, CBS altyapısı ile tam olarak uyumludur, böylece DOP/KOP hesaplamaları gibi işlemler sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilir.

Sizlerde detaylı sunum almak ister misiniz ?