Projeleriniz için e-posta gönderiniz :

info@smartcity.com.tr
smart city

2024 Akıllı Şehir Yer Bilimsel Etüt Otomasyon Sistemi

Jeolojik-Jeoteknik Etüt raporlama sürecinin tüm aşamaları elektronik ortama aktarılarak süreçlerin daha verimli ve etkili bir şekilde yönetilmesi sağlanmıştır, bu da iş akışlarını hızlandırarak zamandan tasarruf sağlar.

Logo

Jeolojik-Jeoteknik Etüt raporlama sürecinin tüm aşamaları elektronik ortama aktarılarak süreçlerin daha verimli ve etkili bir şekilde yönetilmesi sağlanmıştır, bu da iş akışlarını hızlandırarak zamandan tasarruf sağlar. Başvuru işlemleri, jeolojik ve jeofizik sayısal veri girişi, arazi çalışmalarının incelenmesi, kontrol ve onay süreçleri ile raporlama süreci, sistem üzerinde uygun hale getirilmiştir, böylece kullanıcılar tüm süreçleri tek bir platform üzerinde etkili bir şekilde yürütebilirler. Kullanıcılar, herhangi bir web platformundan sisteme online olarak erişerek güncel verilere kolayca ulaşabilirler, bu da veriye erişimde esneklik ve hız sağlar. CBS tabanlı online haritalama özelliği sayesinde istenilen koordinat sisteminde çalışma imkanı sunulmuştur, bu da kullanıcıların coğrafi veriler üzerinde hassas çalışmalar yapmasını mümkün kılar. Masaüstü uygulamalarının hassasiyetinde sayısallaştırma işlemleri bu sistem içerisinde gerçekleştirilebilir, bu da kullanıcıların işlerini herhangi bir cihazdan kolayca yapabilmesini sağlar. Tüm CAD araçlarına sahip olan bu web uygulaması, kullanıcıların çeşitli çizim işlemlerini kolaylıkla yapmalarını sağlar, bu da tasarım süreçlerini daha verimli hale getirir. Harita üzerinde belirlenen alanlara sistem tarafından önceden belirlenmiş özniteliklerin girilmesi imkanı sağlanmıştır, bu da veri girişini hızlandırır ve kullanıcıların veri doğruluğunu artırmasına yardımcı olur. Sondaj Log Modülü sayesinde bir sondaj logunda bulunması gereken tüm veriler için özel tasarlanmış ekranlar kullanıcıların hizmetine sunulmuştur, bu da veri toplama süreçlerini daha etkili hale getirir. İstenilen özniteliklere uygun grafik çizimi ve raporlama işlemleri kolaylıkla yapılabilmektedir, bu da kullanıcıların verileri daha anlamlı hale getirmesine olanak sağlar. Online Raporlama Modülü, girilen tüm verileri istenilen formatlarda PDF, WORD, EXCEL gibi çıktıları alınabilir hale getirerek kullanıcıların ihtiyaçlarına hızlı ve pratik bir şekilde cevap verir, bu da raporlama süreçlerini kolaylaştırır. Sistem, verileri otomatik olarak çekip raporlama işlemlerini gerçekleştirerek kullanıcıların zamanını verimli bir şekilde yönetmelerini sağlar, bu da iş akışlarını hızlandırır. PDF, Word, Excel ve CD formatındaki raporlar, sayısal hale getirilerek CBS ortamına aktarılır, böylece verilerin entegrasyonu ve erişilebilirliği artırılır, bu da veri yönetimini daha etkili hale getirir. Var olan tüm hali hazır haritalar koordinatlandırılarak ilgili raporlarla bağlantılı hale getirilir ve tek bir veri tabanında tutularak veri yönetimi kolaylaştırılır, bu da verilerin tutarlılığını sağlar ve veri yönetimini daha düzenli hale getirir.

Sizlerde detaylı sunum almak ister misiniz ?