Projeleriniz için e-posta gönderiniz :

info@smartcity.com.tr
smart city

2024 Akıllı Şehir Akıllı Sayaç Okuma Sistemi OSOS

Yürürlükte bulunan Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği DUY gereğince, Otomatik Sayaç Okuma Sistemlerinin Kapsamına ve Sayaç Değerlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Kapsamına giren sayaçlar, Şirketimizce OSOS’a dahil edilecektir.

Logo

Otomatik Sayaç Okuma Sistemlerinin Kapsamına ve Sayaç Değerlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esasların 5/1’nci maddesi gereğince Şirketimiz için OSOS kapsamında yer alması zorunlu olan sayaçlara ait aktif elektrik enerjisi yıllık tüketim limiti: 80 MWh/Yıl’dır.

Bu kapsamdaki; Serbest Tüketici olan mevcut abonelerin sayaçları, aşağıda belirtilen asgari teknik özelliklere uygun olanları mevcut sayaçları ile DUY’un geçici 12.maddesinde belirtilen süreçte OSOS’a geçirilecek, uygun olmayanların ise Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 16/3.’ncü maddesi gereğince Dağıtım Şirketimizce sayaçları uygun sayaç ile değiştirildikten sonra OSOS’a geçirilecek ve eski sayacı aboneye iade edilecektir. Bu şekilde sayaç mülkiyeti Dağıtım Şirketimize geçecektir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Sayaçlar yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli testleri yapılmış ve sistem onay belgesine sahip olacaktır.
Kullanıldığı ölçü noktasının durumuna göre elektrik piyasası mevzuatında öngörülen asgari özellikleri taşımalıdır.
Sayaç üzerinde, uzaktan haberleşmeyi sağlamaya yönelik dahili haberleşme donanımı bulunmalı veya harici haberleşme donanımı ile irtibatı sağlayacak, optik porttan bağımsız, Cl veya RS 485 elektriksel haberleşme portu veya ethernet RJ45 haberleşme portu bulunmalıdır.
01.01.2013 tarihinden itibaren dağıtım şirketinin OSOS sistemine dahil olacak sayaçlar, enerji kesik olsa dahi, ön kapak ve klemens kapağı açılma müdahelelerini kaydedebilen ve bu bilgilerin haberleşme donanımı üzerinden okunmasına imkan sağlayan özellikte olmalıdır Manyetik alan -mıknatıs- müdahalesi sayısı ve başlama / bitiş tarih ve saatleri konusunda son 10 kayıt.
Sayaçlar yük profili verme özelliğini haiz olmalı, yük profili 15, 30, 60‘ar dakikalık periyotlar kapsamında yapabilmeli, yük profili ölçüm periyotları uzaktan ayarlanabilir olmalıdır. 01.01.2013 tarihinden itibaren dağıtım şirketinin OSOS sistemine dahil olacak sayaçlar her 15 dakikalık ölçümleri içeren yük profillerini hafızasında en az 90 gün süre ile saklayabilmelidir.
Sayacın gerçek zaman saatini besleyen pilin ömrü imal tarihinden itibaren en az 10 yıl olmalıdır.
Sayaçların zaman senkronizasyonu uzaktan yapılabilir olmalıdır.
OSOS sistemine dahil olacak sayaçların ana terminalleri arasındaki darbe dayanım gerilimi ilgili standartlara uygun olarak en az 6 kV olmalıdır.
Sayaçlarda demant bilgisi oluşturma ve sıfırlama işlemi, programlanan tarih-saatte otomatik olarak veya mühür altındaki bir butona basılarak veya haberleşme donanımı üzerinden uzaktan yapılabilmelidir.

Sizlerde detaylı sunum almak ister misiniz ?