Projeleriniz için e-posta gönderiniz :

info@smartcity.com.tr
smart city

2021 Akıllı Şehir Akıllı Ova Sulama Sistemi

SMART CITY olarak temel vizyonumuz Türkiye’de sulama birliklerinin süreç ve ihtiyaçlarını, yazılım otomasyon sistemi özelinde değerlendirerek ve bu konuyla ilgili kapsamlı bir analiz çalışması yaparak, mevcut ve yeni kurulacak sulama birliklerinin iyileştirilmesi, veriminin arttırılması ve vatandaşlara daha iyi hizmet verilebilmesi için neler yapılması gerektiğini tespit etmektir.

Logo

Bu kapsamda sulama birliklerinin sözel verilerini de kullanarak coğrafi tabanlı bir yazılım otomasyon sistemi geliştirilmiştir. Bu otomasyon sistemi iş zekası çözümleri ve mobil saha uygulamaları ile de desteklenerek karar destek mekanizmalarının daha etkin ve hızlı çalışmasını sağlamaktadır.
Bu yazılım otomasyon sistemi ayrıca mekanik cihazlar ile entegrasyonu sağlayarak uzaktan kapak yönetimini de sisteme dahil edilmiş ve personel verimini arttıracak altyapıyı sulama birliklerine sunar hale getirilmiştir.

Sulama Birlikleri Açısından Proje Kazanımları:
Sulamanın anlık olarak izlenmesi
Kanal kapak sistemlerinin uzaktan yönetimi
Sulama yapılan ve yapılmayan parsellerin analizi
Sulama oranı istatistiklerinin çıkarılması
Yıllara göre sulama yapılan ve bırakılan su miktarı analizleri
DSI’den talep edilecek yıllık su miktarının, önceki yıl analizleri baz alınarak yapılması
Ekim oranları ve türü analizi
Hasat ve verim analizleri yapılarak, verimliliğin arttırılması için çiftçilere danışmanlık yapılması
İlaç ve gübre analizleri
İlaç ve gübrelerin verime etki analizleri

Neden Akıllı Ova Sulama?
Sulamanın anlık olarak izlenmesi, Kanal kapak sistemlerinin uzaktan yönetimi, Sulama yapılan ve yapılmayan parsellerin analizi;
Proje Hedeleri:
Coğrafi Bilgi Sistemini oluşturabilecek işletme haritalarının çıkarılması
Plansız ve verimsiz su dağıtımının önüne geçilmesi ve sulamanın planlanabilmesi
Sulama mevsiminden önce sulama alanı su ihtiyacının belirlenebilmesi ve kaynak ile karşılaştırılarak planlı su dağıtım listelerinin çıkarılabilmesi
Aynı su miktarı ile daha fazla verim alınabilme için analizler yapılabilmesi
Topraktaki nem ve bitki su ihtiyaçlarının alınabilmesi ve analiz edilebilmesi
Sulama oranlarının ve veriminin arttırılması
Bitki deseni analizi yapılması
Gübre ve ilaç analizlerinin yapılması
Kanal kapak sistemlerine uzaktan erişim sağlanmasıSulama işleminin analiz uygulamaları üzerinden anlık olarak izlenebilmesiSulama alanında kullanılan ilaç ve gübre analizlerinin yapılabilmesi
Karar destek mekanizmalarının çalıştırılması için coğrafi ve grafik analizlerin yapılabilmesi.
Yönetim Bilgi Sistemi Bileşenleri
Coğrafi Veri Üretim Uygulaması
Coğrafi Veri Destekli Analiz Uygulaması
Mobil Sulama Beyan Uygulaması
Yönetici Karar Destek Uygulaması
Kapak Sistemleri Uzaktan Yönetimi

Sizlerde detaylı sunum almak ister misiniz ?