Projeleriniz için e-posta gönderiniz :

info@smartcity.com.tr
smart city

2021 Akıllı Şehir Akıllı Kütüphane Sistemi

Proje kapsamındaki tüm sabit kıymetlerin kayıt altına alınması ve sayımı kolaylaşacaktır.İnsan kaynaklı hatalar en aza indirilecek, bunların önlenmesi ve belirlenmesi kolaylaşacaktır.

Logo

Kitapların takip edilebilir hale getirilmesi
Kitaplara yerleştirilmiş UHF RFID etiketleri sayesinde her kitap, seri numarası gibi sadece kendisine ait benzersiz bir numaraya unique ID sahip olacak ve bu sayede diğer kitaplarla karıştırılmadan raflara yerleştirilme sürecinden ödünç verme-geri alma; sayım ve kontrol dâhil olmak üzere her kademede takip edilebilecektir.
Kitap ID'sinin optik görüş gerektirmeden alınabilmesi
Kitapların okunması için etiketin okuyucu tarafından görülmesi gerekmemektedir. Üst üste, yan yana veya bir kutu içinde onlarcası dizilmiş kitaplara yapıştırılacak RFID etiketleri, RFID Okuyucuların kapsam alanında, uzaktan 1-15 m okunabilecektir.
Kitapların anlık çoklu sayımı
Kitapların tek tek sayımı yerine daha hızlı çoklu sayım imkânı sağlanmaktadır. Kitapların yerlerinin değiştirilmesi sırasında, elle ve tek tek kontrol edilmeleri yerine çoklu olarak ve anlık sayılabilmeleri. Sayım ve kontrol sırasındaki zaman kaybının önlenmesi. Artık binlerce evrak veya kitabın sayımını birkaç dakikada, onbinlercesini birkaç saatte yapabilirsiniz.
İnsan kaynaklı hataların en aza indirilmesi
İnsan hatasından kaynaklanan eksik-fazla sayım ve hatalı kitap giriş çıkış riskinin ortadan kalkması.
Kitap bulma detektörü gibi çalışan mobil okuyucu
Kayıp kitapları bulmak için mobil RFID okuyucuyu, yaklaşıldıkça sinyal veren bir dedektör gibi kullanabilir, onbinlerce kitap içinde aradığınızı saniyeler seviyesinde bulabilirsiniz.

Sayım ve güncelleme süreçleri çok kısalmış olacağından, daha sık kitap raf kontrolleri yapılabilecektir. Eksik kitap, hatalı yerleştirme, ödünç verme-geri alma süreçlerinde yaşanan insan kaynaklı hatalar en aza indirilecek, kontrol mekanizması güçlenecektir. Eksik kitapların, yanlış yerleştirilmiş kitapların listesine gerçek zamanlı olarak anlık ulaşabilirsiniz.Ödünç ve iade işlemleri, yüksek güvenlik seviyesine sahip şifreli çiplerle yonga çok daha kolay ve güvenilir hale gelecektir.Sayım, istatistik gibi işlemler için envanter taşınmaz, hareket ettirilmez. Bunun sayesinde bilhassa tarihi özelliği olan materyallerin gereksiz yıpranmasının önüne geçilmiş olur.Artık kitaplara ve evraklara ulaşmak daha az zaman alacaktır.Çok kişinin yaptığı işi sistemi kullanan bir kişi yapabilecektir. Yani sistem, bir kişiye çok kişinin işlevini kazandırmış olacaktır.Aradığınız kitabı saniyelerle ölçülecek zamanlarda bulabileceksiniz. Artık bir kitap/evrak detektörüne sahip olacaksanız.Her kitap/evrak kendine ait benzersiz bir ID'ye sahip olacaktır. Ve bu ID aynı zamanda yetkisiz müdahalelere imkan vermeyecek bir şifreleme algoritmasıyla korunacaktır.Güçlü bir sistemin kontrolü altında, her adım daha işlevsel ve verimli olacaktır.Kitapların kasıtlı veya kasıtsız olarak bulunması gereken alan dışına çıkarılması durumunda sesli olarak ve/veya mail ve mesajla uyarı veren modül ile güvenliği sağlamak daha kolay hale gelecektir. Kitapların güvenlik kodlarının değiştirilebilir olması, kontrolü kolay bir güvenlik anlayışını uygulamaya imkan vermektedir.

Sizlerde detaylı sunum almak ister misiniz ?