Projeleriniz için e-posta gönderiniz :

info@smartcity.com.tr
smart city

2021 Akıllı Şehir Akıllı Çevre Takip Sistemi

Dünya üzerinde hızla artan nüfus oranı, kaynak kıtlığı, yetersiz altyapı, enerji krizi, göç ve plansız kentleşme insan doğasına aykırı yaşam alanlarını ve çevresel deformasyonu beraberinde getirmiştir.

Logo

Akıllı çevre sistemleri, yenilikçi ve sürdürülebilir yöntemleri kullanarak kaynakların etkin ve akıllıca tüketildiği, doğaya saygılı, çevre sorunlarının minimuma indirgendiği, kendi kendine yetebilen yaşam alanları yaratabilmeyi hedeflemektedir.

Akıllı Çevre Sistemlerinin Hedefleri
Sürdürülebilir Kaynak Yönetimini Sağlamak
Kirliliği Azaltmak
Enerji Verimliliğini Sağlamak
Doğal Güzellikler Korumak, Kent Estetiğini Arttırmak
Çevre Dostu, Sürdürülebilir Yeşil Bina ve Yaşam Alanları Oluşturmak

Çözüm Önerileri
Akıllı Bina Sistemleri
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı
Atıktan Enerji Üretimi
Akıllı Aydınlatma Sistemleri
Akıllı Şebekeler

ATIK YÖNETİMİKentlerin çoğunluğu evler tarafından üretilen atıkları toplamak için bir tür atık konteyner sistemi kullanmaktadır. Çöp kamyonları kent çapında tüm konteynerlere giderek konteyneri kamyona boşaltır ve atığın bertaraf edileceği merkez noktasına taşır. Geleneksel olarak bu çöp kamyonları sabit güzergâhlar üzerinde faaliyet gösterirler. Örneğin her bir konteyneri haftada bir uğrarlar ki buda bazı konteynerlerin henüz yarı dolu durumdayken boşaltılmasına, bazılarının ise dolduktan günler sonra boşaltılmasına yol açabilir. ‘Akıllı çözüm’ atık konteynerlerini konteyner içindeki atık düzeyini saptayan sensörler ile donatılmasıdır. Bu veriler çöp kamyonlarının sayısını ve güzergâhlarını uygun hale getirmek, henüz dolmamış olan

konteynerlere uğramadan geçip doluluk sınırına yaklaşan konteynerlere süresinden önce uğramasını sağlamak amacıyla kullanılabilir. Bunun sonucunda daha ekonomik bir operasyon durma sayısı ve toplam çalışma süresi azalır ve dolu atık konteynerlerinin çevreye taşmadan boşaltılması çöplerin dolu konteyner yerine yakınında sokağa atılmasının önlenir mümkün olur.

AKILLI ÇEVRE SİSTEMLERİNE ÖRNEK ÜLKELERDEKİ DURUM
Japonya: Japonya’nın başkenti Tokyo’nun bir banliyösünde kurulan eko-kent “sıfır karbondioksit” üretilmektedir. Kentte bütün elektrik tüketimi için yüksek verimli cihazlar kullanılmaktadır. Sokak ve ev aydınlatmasında %100 LED ampul kullanılmaktadır. Evler hava durumuna göre ısıtılmakta ve soğutulmaktadır.

ABD: ABD’nin San Francisco kenti elektrik ihtiyacının yüzde 41’i yenilebilir kaynaklardan elde edilmektedir. LED ampullü akıllı sokak lambaları ile aydınlatma miktarı ve süresi optimumda tutulmaktadır. Akıllı şebeke sayesinde enerji sektöründe istihdam 10 yılda yüzde 130 arttığı ifade edilmektedir.

İsveç: İsveç’in başkenti Stockholm’de kimse olmadığında aydınlatma sistemlerini otomatik olarak kapatan enerji kontrol sistemlerini evlerine ve iş yerlerine yerleştirenlere vergi indirimi sağlanmaktadır.

Sizlerde detaylı sunum almak ister misiniz ?