Projeleriniz için e-posta gönderiniz :

info@smartcity.com.tr
smart city

2024 Akıllı Şehir Akıllı Barınak Yönetim Sistemi

Barınak Programı sahipsiz minik dostlarımız ile ilgili bütün verilerin kayıt altına alınmasını, ihbar ve şikayetlerin değerlendirilmesini sağlamaktadır.Barınağın kapısından içeri giren minik dostlarımızın kaydı detaylı bir şekilde alınabilmektedir (Genel bilgiler, getiren personel, geliş nedeni, getirildiği bölge vb).

Logo

İhbar modülünde gelen bütün ihbarlar sisteme girilebilmektedir. Ve bu ihbarlar personele hangi bölgeden minik dostumuzun alınacağı bilgisi ile birlikte anında SMS ya da E-mail olarak iletilmektedir.
Günlük kontrol modülü ile günlük kontrole çıkan veteriner hekim mobil uygulama ya da bilgisayar ile hayvanları istediği bölüme atayabilir, atama sebebini not olarak yazabilmektedir.Her barınağın alt yapı ve işleyişi farklıdır. Bu işleyişe uyabilmesi adına bölümler tanımlanabilme ve sonrasında bu bölümler arasında hayvan transferi sağlanabilmektedir.Hamili modülü; hayvan yaşam alanı için yeterli alanı olmayanların, vakti olmayanların yada hastalık sebebiyle evlerinde bakamayacak kişilerin evlat edinmeleri için oluşturulmuş sistemdir. Gönüllü kişiler hamisi olduğu hayvanın aylık giderlerini karşılar. Karşılıklı güven sağlandıktan sonra hamisi olan kişi dışarıya götürüp gezdirebilir ya da tatile giderken yanında götürebilir. Bu kayıtların hepsi Barınak üzerinden takip edilebilmektedir.Sahiplendirme modülü ile sahiplendirilecek hayvanlar program üzerinde ayrı bir bölümde toplanabilmekte ve detaylı arama bölümüne aranan özelliklerin girilmesi ile hayvan seçimi kolay bir şekilde yapılabilmektedir. Böylece minik dostlarımız kolay bir şekilde sahiplendirilebilmektedir.Bağış modülü ile barınağa gelen gönüllülerin getirdikleri yardımlar sistemde görülmekte ve istenildiğinde bunlar liste halinde kullanıcıya sunulmaktadır.Laboratuvar cihazlarıyla anlık entegrasyon sağlanabilir, cihazdan alınan veriler ziyaret ile otomatik ilişkilendirilebilmektedir.Detaylı bir şekilde hastanın yaş, nevi, doğum bilgileri, soy bilgileri ve hasta sahibinin temel, kişisel bilgileri hızlı ve güvenli bir şekilde kayıt edilebilir. Bunlarla birlikte hasta ve hasta sahibine ait çok sayıda resim eklenebilmektedir.

Laboratuvar modülü ile bütün laboratuvar işlemleri yapılabilmektedir Muayene arşivinde saklanması, müşteriye çıktı olarak verebilme, klinikte kullanılan test parametreleri ve referans değerlerinin değiştirilebilir, eklenebilir olması.Barınakta gerçekleştirdiğiniz işlemlerin resmi formatta dökümlerini alabilir, bu evrakları manuel hazırlama ve zaman kaybetme derdinden kurtulabilirsiniz.Stok sayım modülü ile kolay stok yönetimi ve hızlı stok düzenlenmesi yapılabilmektedir.Hatırlatma listesi bölümüyle kolay bir şekilde yardımseverler ile iletişim kurabilmekte ve iş planlaması yapılabilmektedir SMS, telefon, E-mail, dış hasta.Randevu modülü sayesinde yapılacak işler ve birçok görev tipi ile planların yakından takibi kolayca yapılmakta ve randevu hatırlatmaları tek tuşla ilgilisine SMS,E-mail gönderilebilmektedir.Geçmişte kullandığınız, günümüz teknolojisine uyum sağlayan programlardaki tüm bilgiler ’ya aktarılabilmektedir Hasta, hasta sahibi, aşı randevuları, müşteri bilgileri.Size ait antetli tüm formları otomatik olarak dolduran etkin bir form sistematiği uygulanmaktadır.Reçete modülü ile yönetmeliğe uygun olarak belgeleriniz kayıt edilmekte ve istenildiğinde bu belgelerin çıktıları alınabilmektedir.Program yapısı gereği her modül kendi içinde farklı bölümlerden oluşmaktadır. Her bölüm için özel yetkilendirme Ekleme, silme, düzeltme, izleme, dışarıya çıktı alabilme/xls, pdf, txt, rtf yapılabilmektedir.Spesifik tedavi paketleri oluşturulabilmekte ve oluşturulan tedavi listesi üzerinden hasta uygulamaları takip edilebilmektedir.Barınak işleyişini standart hale getirebilmek ve kayıpları önlemek adına aşı, operasyon ve tedavi paketleri oluşturabilme imkanı sunulmaktadır.

Sizlerde detaylı sunum almak ister misiniz ?